Очен кабинет Очен кабинет
АПАРАТУРА И ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ Определяне на зрителната острота: Рутиннo изследване способността на окото да различава детайли на далечна...

ОЩЕ
Операционен блок Операционен блок
КАТАРАКТА И ВТОРИЧНА КАТАРАКТА Лечението на катаракта е само оперативно. Операцията се състои в отстраняване естествената леща на окото и поставяне...

ОЩЕ
Оптика Оптика


ОЩЕ